SŽoP 16028 OP ĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312316028

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312316028 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.10.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 27.10.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---