SŽoP 16005 OP ĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312316005

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312316005 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.05.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 23.05.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---