SŽoP 16006 OP ĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312316006

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312316006 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.05.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 20.05.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---