SŽoP 16015 OP ĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312316015

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312316015 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.08.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 11.08.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---