SŽoP 16017 OP ĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312316017

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312316017 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.08.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 30.08.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR