SŽoP 16019 OP ĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312316019

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312316019 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 02.09.2016, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 08.09.2016. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---