SŽoP 17015 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312317015

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312317015 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 03.04.2017, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 06.04.2017. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---