SŽoP 17027

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312317027

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312317027 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.06.2017, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 13.06.2017. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---