SŽoP 18007 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318007

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318007 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.03.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 12.03.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---