SŽoP 18011 OP ĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318011

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318011 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 03.04.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 16.04.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---