SŽoP 18042 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318042

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318042 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 03.12.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 14.12.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---