SŽoP 19012 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 173123190012

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319012 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.03.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 07.03.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312041A138205301
  • 312041N952200701
  • 312041N952500501