SŽoP 19019 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312319019

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319019 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 02.05.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 10.05.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312041N863200101