SŽoP 19023 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312319023

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319023 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 03.06.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 10.06.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---