SŽoP 19034 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312319034

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319034 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 02.09.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 09.09.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---