SŽoP 19045 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312319045

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319045 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 02.12.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 11.12.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---