SŽoP 20036 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312320036

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312320036 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 03.08.2020, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 12.08.2020. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

 

Zoznam vyradených žiadostí:

 • 312041R463200501
 • 312041R463200601
 • 312041R469200301
 • 312041R469200401
 • 312041R469200501
 • 312041R705200501
 • 312041R705200601
 • 312041R691200301
 • 312041R691200401
 • 312041R691200501
 • 312041R691200601