SŽoP 20052 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312320052

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312320052 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 19.10.2020, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 29.10.2020. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312021N045500101
  • 312021N045500201
  • 312021N045200101