SŽoP 21020 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312321020

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312321020 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.04.2021, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 20.04.2021. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---