SŽoP 21042 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312321042

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312321042 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.06.2021, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 01.07.2021. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312041F017501001
  • 312041F017500901
  • 312041F017500801
  • 312041F017202101
  • 312041F017202001
  • 312041F017201901