SŽoP 21046 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312321046

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312321046 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.07.2021, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 14.07.2021. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

 

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312041N406500601
  • 312041F017202301