SŽoP 21078 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312321078

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312321078 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.10.2021, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 26.10.2021. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---