SŽoP 22048 OPĽZ

 

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312322048

Súhrnná žiadosť o platbu č. S 17312322048 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.11.2022 a informáciu o jej schválení prijala Platobná jednotka ESF dňa 29.11.2022. 

Platobná jednotka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia informácie o schválení súhrnnej žiadosti o platbu, zadá pre nevyradené žiadostí o platbu platobné príkazy na prevod prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi.  

 

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---