Prieskum verejnej mienky

  • Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o Európskom sociálnom fonde a Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia, jeho cieľoch a opatreniach na Slovensku ku koncu programového obdobia 2007-2013. Prieskum verejnej mienky je dostupný tu.