Výročná správa za rok 2018

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 06.06.2019 bola Monitorovacím výborom pre OP Ľudské zdroje schválená Výročná správa o vykonávaní OP Ľudské zdroje za rok 2018.

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR