SŽoP 24002 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312324002

Súhrnná žiadosť o platbu č. S 17312324002 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.02.2024 a informáciu o jej schválení prijala Platobná jednotka ESF dňa 15.02.2024.

Platobná jednotka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia informácie o schválení súhrnnej žiadosti o platbu, zadá pre nevyradené žiadostí o platbu platobné príkazy na prevod prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312081CMU7500101
  • 312041R635200201
  • 312041R635200301
  • 312041R635200401
  • 312041R635200501
  • 312041R635500101
  • 312041R635500201