SŽoP 24005 OPĽZ CARE

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312224005

Súhrnná žiadosť o platbu č. S 17312224005 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.04.2024 a informáciu o jej schválení prijala Platobná jednotka ESF dňa 07.05.2024.

Platobná jednotka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia informácie o schválení súhrnnej žiadosti o platbu, zadá pre nevyradené žiadostí o platbu platobné príkazy na prevod prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312111DAS3200201
  • 312111DAS3200601
  • 312111DAS3201401
  • 312111DAS3201201
  • 312111DAS3202701
  • 312111DAS3202401
  • 312111DAS3202901
  • 312111DAS3203001
  • 312111DAS3200301
  • 312111DAS3202801