SŽoP 24006 OPĽZ CARE

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312224006

Súhrnná žiadosť o platbu č. S 17312224006 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 02.05.2024 a informáciu o jej schválení prijala Platobná jednotka ESF dňa 15.05.2024.

Platobná jednotka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia informácie o schválení súhrnnej žiadosti o platbu, zadá pre nevyradené žiadostí o platbu platobné príkazy na prevod prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi.

Zoznam vyradených žiadostí:

 • 312111DCD2201401
 • 312111DAS3501501
 • 312111DAS3501401
 • 312111DAS3501201
 • 312111DAS3203301
 • 312111DAS3203101
 • 312111DAS3202601
 • 312111DAS3201101
 • 312111DAS3201001
 • 312111DAS3200901
 • 312111DAS3200801
 • 312111DAS3200501
 • 312111DAS3200401
 • 312111DAS3200101