SŽoP 24007 OPĽZ CARE

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312224007

Súhrnná žiadosť o platbu č. S 17312224007 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 20.05.2024 a informáciu o jej schválení prijala Platobná jednotka ESF dňa 29.05.2024.

Platobná jednotka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia informácie o schválení súhrnnej žiadosti o platbu, zadá pre nevyradené žiadostí o platbu platobné príkazy na prevod prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312111DAS3501601
  • 312111DAS3501801
  • 312111DAS3501701
  • 312111DAS3501901
  • 312111DAS3200701
  • 312111DAS3203401
  • 312111DAS3202501
  • 312111DAS3203201
  • 312111DAS3202301
  • 312111DCD2201601