SŽoP 24009 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312324009

Súhrnná žiadosť o platbu č. S 17312324009 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 02.04.2024 a informáciu o jej schválení prijala Platobná jednotka ESF dňa 11.04.2024.

Platobná jednotka najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia informácie o schválení súhrnnej žiadosti o platbu, zadá pre nevyradené žiadostí o platbu platobné príkazy na prevod prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi.

Zoznam vyradených žiadostí: ---