Archív dokumentov

Dokumentácia k príprave NP v rámci OP ZaSI:

Dokumentácia pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku pre NP:

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR