Zoznam prijímateľov NP


  • Aktuálny zoznam prijímateľov - Národné projekty v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR