Zoznam prijímateľov NP


  • Aktuálny zoznam prijímateľov - Národné projekty v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť