SŽoP 15028

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ZaSI č. S 1727115028

Súhrnná žiadosť o platbu S 1727115028 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 07.08.2015, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 31.08.2015. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do štyroch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 27110130035204
  • 27110130035205
  • 27110130035506
  • 27110130035507
  • 27110130035508
  • 27130130036204
  • 27130130036205
  • 27130130036506
  • 27130130036507
  • 27130130036508