Schválené súhrnné žiadosti o platbu


 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR