SŽoP 21011 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312321011

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312321011 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.03.2021, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 16.03.2021. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312031R423200301
  • 312031R423200401
  • 312031R694200701
  • 312031R697500301
  • 312041G441500701
  • 312041I397501301
  • 312041L943201801
  • 312041L943201901