SŽoP 21033 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312321033

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312321033 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.05.2021, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 04.06.2021. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312031T711500201
  • 312041N406500501
  • 312041N406500401
  • 312041N406500301