MSŽoP 18004 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Mimoriadnej súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. M 17312318004

Mimoriadna súhrnná žiadosť o platbu M 17312318004 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 09.05.2018, oznámenie o schválení MSŽoP bolo doručené dňa 18.05.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení MSŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312031A062502401 Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne - ÚPSVR SR
  • 312031B659201001 Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne - ÚPSVR SR

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR