SŽoP 17009 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312317009

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312317009 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.03.2017, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 09.03.2017. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR