SŽoP 17029 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312317029

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312317029 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 19.06.2017, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 27.06.2017. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---