SŽoP 17032 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312317032

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312317032 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 03.07.2017, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 13.07.2017. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR