SŽoP 17051 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312317051

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312317051 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 20.11.2017, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 28.11.2017. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312041A112201801

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR