SŽoP 18002 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318002

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318002 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.01.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 07.02.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.


Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312041A138203201