SŽoP 18005 OP ĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318005

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318005 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 19.02.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 26.02.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR