SŽoP 18006 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318006

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318006 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.03.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 13.03.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.


Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312031B970500701
  • 312031B970201201
  • 312031D233501101
  • 312031D233200901
  • 312031J368200301