SŽoP 18009 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318009

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318009 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 19.03.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 28.03.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---