SŽoP 18010 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318010

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318010 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 03.04.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 17.04.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.


Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312041G216500101
  • 312041G220500101
  • 312041D995200301
  • 312041F224200301
  • 312041F175200101