SŽoP 18012 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318012

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318012 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.04.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 27.04.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.


Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312041J010500101
  • 312041F336500101
  • 312031A062502401
  • 312041F017200301
  • 312031B659201001