SŽoP 18018 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318018

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318018 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.06.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 12.06.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---