SŽoP 18023

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318023

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318023 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 02.07.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 11.07.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.


Zoznam vyradených žiadostí: ---