SŽoP 18034 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312318034

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312318034 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.10.2018, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 11.10.2018. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---